FACULTY MEMBERS

DEPARTMENTNAMEDESIGNATION
EnglishDr. Rajendra P. LokhandeHead
Shri. Avinash S. LokhandeMember
Dr. Kalpana G. GangatirkarMember
Shri. Hemant M. patilMember
Shri. Pradip b. GaikwadMember
Shri. Prakash D. ChavanMember
MarathiDr. Gopal O. GawadeHead
Shri. Jaywant M. DalaviMember
Dr. Sharad R. GaikwadMember
Dr. Gomteshwar S. PatilMember
HindiDr. Uttara P. kulkarniHead
Dr. Rajendra P. RoteMember
Dr. Prakash V. KambleMember
Shri. Ravidas S. PadviMember
HistoryShri. Namdev B. KhandareHead
Dr. Mahadev M. ShindeMember
Dr. Smt. Sanjivani B. KadamMember
Dr. Shashikant S. AnnadateMember
GeographyDr. Arun A. PatilHead
Shri. Eknath A KamlakarMember
Shri Shashikant S. PatilMember
SociologyDr. Smt. Usha B. PatilHead
Shri. Ankush M. GondageMember
Shri. Umesh R. WangadareMember
PsychologyDr. Bharat A. NaikHead
Shri. Shirish k. ShitoleMember
Shri. Suresh P. SankpalMember
Physical EducationShri. Balasaheb B MundheHead
Dr. Babasahen N. UlapeMember
EconomicsDr. Sujata J. PatilHead
Shri. Sanjay S. OmaseMember
CommerceShri. Shrikant V. BaccheHead
Smt. Ashwini A. KotnisMember
Smt Sandhya S. JadhavMember
EducationDr. Sujata C. panditHead
Smt. Manjiri D. ShetakeMember
Dr. Malgonda A MaygondaMember
Dr. Shraddha K. patilMember
Dr. Shailaja S. MandaleMember
Dr. Shobja V. kalegagMember
Dr. Ravindar B. MirajkarMember
Dr. Sarala R. MenonMember
Dr. Shankar A. DhanawadeMember
Shri. Ankush R. BansodeMember
Shri. Ajitkumar N. ChougaleMember
Physical EducationDr. Rohit V. PatilDirector of Phy Education
LibraryShri. Prabhakar D. KadamLibrarian